ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΡΦΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ DURANT!Συντάκτης:Λεωνίδας Πέπλης